Sprawdź naszą ofertę!

Naszym klientom oferujemy:

Doradztwo księgowo-prawne

Księgowość online

Konkurencyjne ceny

Fachową obsługę

Indywidualne podejście

Bezpieczeństwo

Rejestracja spółek

W ramach świadczonych przez nas usług księgowych oferujemy

 • Prowadzenie księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 •  Sprawozdawczość finansową,
 •  Sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT oraz deklaracji VAT UE,
 •  miesięczne lub kwartalne rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych,
 •  Miesięczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych,
 •  Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 •  Prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych,
 •  Reprezentowanie podatnika w razie kontroli podatkowych oraz współpraca z urzędami skarbowymi,

W ramach usług
kadrowo – płacowych oferujemy

 • Rejestracja w urzędach skarbowych i ZUS,
 • Przygotowanie informacji kadrowo-płacowych,
 • Kalkulacja wynagrodzeń i potrąceń,
 • Sporządzanie i składanie zeznań podatkowych i deklaracji ZUS,
 • Obsługa PFRON
 • Obsługa PPK

Usługi dodatkowe

 • Przygotowanie na życzenie klienta zestawień i raportów dotyczących aktualnej sytuacji finansowej, rozliczeń należności i zobowiązań.
 • Pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych lub leasingowych. Wsparcie w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.